De wijkboerderijen en buurtweiden vormen een toegankelijke en plezierige plek voor mensen om elkaar te ontmoeten, te genieten, te ontspannen, te ontdekken, te leren en elkaar te helpen. Sociale binding begint met ontmoeten, met kennen en gekend worden, met het hebben van respect voor elkaar.

Participatie begint met meedoen. Meedoen met bestaande activiteiten, dan wel zelf of met andere bewoners op eigen initiatief activiteiten organiseren. Natuur- en milieubewustzijn beginnen met affiniteit voor dieren en hun habitat, met bewondering voor wat groeit en bloeit. Bewustzijn voor de ecologische en duurzame aspecten van ons menselijk bestaan groeit met kennis en informatie over de kwetsbaarheid van onze leefomgeving, zowel in sociale als in ecologische zin. En vooral met het besef dat elk mens daar zelf wat aan kan doen. Dat is waar de wijkboerderijen om draaien! Het zijn gezellige en leerzame (ontmoetings)plekken, te midden van natuur en dieren. Travers Welzijn heeft drie wijkboerderijen verspreid over de stad.

Lees meer over de wijkboerderijen van Travers Welzijn:

Wijkboerderij De Schellerhoeve in Zwolle-Zuid
Wijkboerderij De Klooienberg in Holtenbroek
Wijkboerderij De Eemhoeve in de Aa-landen

 

Bekijk of we een passende stageplek voor jou hebben:

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst.Op dit moment ontvang je bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk. Aan het einde van jouw stage vragen we je nog eens wat jouw bevindingen zijn. Zo kunnen we ons stagebeleid blijven verbeteren.

De wijkboerderijen en buurtweiden vormen een toegankelijke en plezierige plek voor mensen om elkaar te ontmoeten, te genieten, te ontspannen, te ontdekken, te leren en elkaar te helpen. Sociale binding begint met ontmoeten, met kennen en gekend worden, met het hebben van respect voor elkaar.

Participatie begint met meedoen. Meedoen met bestaande activiteiten, dan wel zelf of met andere bewoners op eigen initiatief activiteiten organiseren. Natuur- en milieubewustzijn beginnen met affiniteit voor dieren en hun habitat, met bewondering voor wat groeit en bloeit. Bewustzijn voor de ecologische en duurzame aspecten van ons menselijk bestaan groeit met kennis en informatie over de kwetsbaarheid van onze leefomgeving, zowel in sociale als in ecologische zin. En vooral met het besef dat elk mens daar zelf wat aan kan doen. Dat is waar de wijkboerderijen om draaien! Het zijn gezellige en leerzame (ontmoetings)plekken, te midden van natuur en dieren. Travers Welzijn heeft drie wijkboerderijen verspreid over de stad.

Lees meer over de wijkboerderijen van Travers Welzijn:
Wijkboerderij De Schellerhoeve in Zwolle-Zuid
Wijkboerderij De Klooienberg in Holtenbroek
Wijkboerderij De Eemhoeve in de Aa-landen

 

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst. Je ontvangt bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk.

Voor deze stageplekken hebben we plek: