In Zwolle hebben we een kindgericht platform. Een plek waar educatieve kindgerichte hulpvragen, vrijwilligers en studenten bij elkaar komen. Met dit platform willen we het aanbod in het voorliggend veld versterken om kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop zo vroeg mogelijk te helpen.

Op het platform kunnen professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen van 2 tot 12 jaar plaatsen. Wij bieden hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, kinderen die hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van de taal en basisscholen bij het opzetten en en organiseren van een laagdrempelige huiswerkklas.

Ben jij eerste of tweedejaars student van de opleidingen Social work, PMKE, Pedagogiek of de pabo? Dan kan jij jouw stage bij het VVE Platform doen. Loop je één dag in de week stage bij ons? Dan help je drie kinderen met een kansenachterstand. Je bezoekt hen thuis en ondersteunt hen bij de hulpvraag die ze hebben. Loop je twee dagen stage? Dan help je ook drie kinderen met een kansenachterstand. Daarnaast loop je stage op een VE-peuterspeelzaal, daar geef je extra aandacht aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 

Iedere twee weken is er een intervisiebijeenkomst waarin je samen met andere studenten van het VVE Platform bespreekt hoe het op je stage gaat en waar je om hulp kan vragen en tips kunt delen. Er is binnen je stage voldoende tijd en ruimte om aan je stageopdrachten vanuit school te werken. Daarnaast bieden we aan alle VVE-stagiairs workshops over thema’s die aansluiten op de doelgroep en de stage.


Benieuwd naar de ervaringen van studenten? Lees de verhalen van tweedejaar Social work Marit, Social work-student Fleur en PMKE-student Ferdy.

Bekijk of we een passende stageplek voor jou hebben:

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst. Op dit moment ontvang je bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk. Aan het einde van jouw stage vragen we je nog eens wat jouw bevindingen zijn. Zo kunnen we ons stagebeleid blijven verbeteren.

In Zwolle hebben we een kindgericht platform. Een plek waar educatieve kindgerichte hulpvragen, vrijwilligers en studenten bij elkaar komen. Met dit platform willen we het aanbod in het voorliggend veld versterken om kinderen met een achterstand of een mogelijk risico hierop zo vroeg mogelijk te helpen.

Op het platform kunnen professionals hun ondersteuningsvraag voor kinderen van 2 tot 12 jaar plaatsen. Wij bieden hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, kinderen die hulp nodig hebben bij de ontwikkeling van de taal en basisscholen bij het opzetten en en organiseren van een laagdrempelige huiswerkklas.

Ben jij eerste of tweedejaars student van de opleidingen Social work, PMKE, Pedagogiek en de pabo? Dan kan jij jouw stage bij het VVE Platform doen. Je loopt mee op een peuterspeelzaal om een kind extra persoonlijke begeleiding te bieden, bij een gezin thuis om een kind te helpen bij de ontwikkeling van de taal of op een basisschool, ter ondersteuning van een intern begeleider (alleen tweedejaars studenten).

Benieuwd naar de ervaringen van studenten? Lees de verhalen van tweedejaar Social work Marit, Social work-student Fleur en PMKE-student Ferdy.

 

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst. Je ontvangt bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk.

Voor deze stageplekken hebben we plek: