De jeugdwerkers van Travers Welzijn zetten zich in om kinderen mee te laten doen in de wijk. Zij gaan in gesprek met kinderen, ouders en professionals om te zien en horen wat er nodig is voor hen in de wijk. Vervolgens worden initiatieven genomen zoals het inzetten van School’s Cool, het organiseren van (vakantie) activiteiten of doorverwijzingen naar regelingen voor gezinnen in armoede. Voor kinderen die worden gepest of geen sociaal netwerk hebben, zijn er maatjesprojecten en de bakfiets.

Travers Welzijn werkt aan burgerschap bij kinderen. We laten kinderen ervaren dat zij erbij horen en dat hun mening en inspanning telt. Met ‘De Zwolse Kinderraad’ en ‘Samen doen, is samen groeien’ stimuleren de jeugdwerkers sociale competenties van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een buurt met een gezond pedagogisch buurtklimaat, waar ouders en professionals partners zijn in de opvoeding. Daarom worden ook ouders en buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken bij onze activiteiten.

Onze jeugdwerkers organiseren verschillende activiteiten en programma's ter bevordering van de ontwikkeling van de jeugd: van Politiekids tot Vuurkracht junior, van Meidengroepen tot voetballen bij de pannakooi.

Bekijk of we een passende stageplek voor jou hebben:

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst. Op dit moment ontvang je bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk. Aan het einde van jouw stage vragen we je nog eens wat jouw bevindingen zijn. Zo kunnen we ons stagebeleid blijven verbeteren.

De jeugdwerkers van Travers Welzijn zetten zich in om kinderen mee te laten doen in de wijk. Zij gaan in gesprek met kinderen, ouders en professionals om te zien en horen wat er nodig is voor hen in de wijk. Vervolgens worden initiatieven genomen zoals het inzetten van School’s Cool, het organiseren van (vakantie) activiteiten of doorverwijzingen naar regelingen voor gezinnen in armoede. Voor kinderen die worden gepest of geen sociaal netwerk hebben, zijn er maatjesprojecten en de bakfiets.

Travers Welzijn werkt aan burgerschap bij kinderen. We laten kinderen ervaren dat zij erbij horen en dat hun mening en inspanning telt. Met ‘De Zwolse Kinderraad’ en ‘Samen doen, is samen groeien’ stimuleren de jeugdwerkers sociale competenties van kinderen. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een buurt met een gezond pedagogisch buurtklimaat, waar ouders en professionals partners zijn in de opvoeding. Daarom worden ook ouders en buurtbewoners zoveel mogelijk betrokken bij onze activiteiten.

 

Onderdeel van de organisatie

Als je bij ons stageloopt, word je onderdeel van een team met professionals. Je draait mee met de dagelijkse gang van zaken. Dat betekent dat je ook mee gaat op teamuitje en (als jouw stageperiode in de decembermaand valt) krijg je ook een leuke attentie met sinterklaas en kerst. Je ontvangt bij Travers Welzijn geen stagevergoeding. Twee keer per jaar organiseren we een introductiebijeenkomst voor alle stagiairs. Je leert dan de diverse onderdelen van Travers Welzijn kennen, en er is aandacht voor de wederzijdse verwachtingen. Je wordt ook uitgedaagd om na te denken over jouw leerdoelen. Wat wil jij bereiken tijdens jouw stage? Zowel professioneel als persoonlijk.

Voor deze stageplekken hebben we plek: